เงื่อนไขการรับคอมมิชชั่นของผู้แนะนำ


  1. ผู้แนะนำจะทำการโฆษณาให้ลูกค้าสมัครสมาชิกและใช้บริการ Goal2Win ภายใต้รหัสผู้แนะนำของคุณ
  2. ผู้แนะนำสามารถดูรายชื่อสมาชิกและยอดยอดเทิร์น ของตัวเองได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขได้
  3. ผู้แนะนำจะได้รับเงินจากค่าคอม 0.5% ( กีฬา ) และ 0.1% สำหรับ ( คาสิโน )
  4. Goal2Win จะสรุปยอด ได้เสียทุกวันที่ 5 กับ 20 ของทุกเดือน
  5. ทางเราจะจ่ายเงินให้พันธมิตรทุกสิ้นเดือนโดยพันธมิตรจะต้องมียอดมากกว่า 1,000 บาท ขึ้นไป หากไม่ถึงก็จะทบไปเดือนถัดไป
  6. หาก Goal2Win ตรวจพบว่าสมาชิกภายใต้รหัสผู้แนะนำของคุณ ใช้ความพยายามในการเอาเปรียบหรือหาช่องโหว่ใดๆ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและเอื้อประโยชน์แต่ผู้แนะนำ Goal2Win มีสิทธิ์ยกเลิกยอด win-lost ของสมาชิกคนนั้น
  7. หาก Goal2Win ตรวจพบว่าผู้แนะนำหรือสมาชิกภายใต้ผู้แนะนำ เล่นผิดกติกา หรือมีเจตนาใดๆ ที่มีแนวโน้มทุจริต Goal2Win มีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้แนะนำและผู้เล่นนั้นๆ ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  8. Goal2Win มีสิทธิ์ยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  9. เมื่อสมัครเป็นตัวแทน Goal2Win จะต้องเป็นตัวแทนสนับสนุน Goal2Win เพียงเว็บเดียวเท่านั้น หากทำผิดกติกานี้หากตรวจสอบพบ จะปิดรหัสตัวแทนทันที
  10. คำตัดสินของ Goal2Win ถือเป็นที่สิ้นสุด